OSTEOPATI

Hva kan vi behandle med Osteopati

Vi er opptatt av sammenhengen

Vi finner sammenhengen mellom plagene, kroppen og hverdagen til pasienten. Som osteopater må vi ha en helhetlig forståelse av pasientens smerter og plager for å bidra til bedring. Vi bruker derfor god tid både på pasienten og dens helse – med hendene våre som en viktig del av behandlingen.

 

Osteopati som helseprofesjon

Osteopati er en helseprofesjon som baseres på vitenskapelige og kliniske fag. I lys av den biopsykososiale modellen undersøker og behandler osteopaten med utgangspunkt i at god helse ikke bare er fravær av sykdom, men også smerter og funksjonsplager i muskel-og skjelettsystemet. Osteopati søker gjennom behandling av dette å fremme pasientens evne til å hjelpe seg selv. Behandlingen er trygg og individualisert – og egner seg for pasienter i alle aldre.

Osteopaten vil sammen med deg lage en plan for dine behandlinger, hva du kan forvente og hva du selv må ta ansvar for.

 

 

Link til Holos Osteopati hjemmeside: https://www.holososteopati.no

Malene Vetvik Kristiansen
Osteopati D.O. MNOF

 

Utdannet Osteopat ved Høyskolen Kristiania i Oslo, og er medlem av Norsk Osteopatiforbund (NOF). Osteopati er en 4-årig utdanning med bachelorgrad i osteopati og et profesjonsår hvor man oppnår graden Diplomert Osteopat (D.O.). Utdanningen tar for seg fag som anatomi og fysiologi, og gir en bred forståelse av alle kroppens funksjoner. Malene eier og driver Holos Osteopati hos Cosmed Helsesenter, sammen med Silje T. Augeberg.

Malene behandler pasienter i alle aldre med både kroniske og akutte muskel- og skjelettplager, fordøyelsesplager, hodepiner og mye mer. Hun har interessere for kvinnehelse, og skrev sin bacheloroppgave om gravide med bekkenleddsplager. Hun har videre tatt kurs i «MammaMage». Gjennom dette tilbyr hun sjekk av magemuskler og om disse er sammenvokst skikkelig etter fødsel, samt gi råd i forbindelse med trening etter fødsel. Utenom dette har hun stor interesse for systemiske -og kroniske plager, og har stor tro på at osteopati har god effekt slike plager

Malene ønsker å ha et tett samarbeid med pasienten for å sammen finne årsaken til pasientens plager, og kunne gi den beste behandlingen for hver pasient. Hvert menneske er unikt og trenger individuell tilnærming gjennom behandlingen, derfor tar hun seg god tid til å både høre på pasienten, undersøke og behandle. Målet for enhver behandling er å gi pasienten er lettere hverdag. I behandlingen sin bruker hun tradisjonelle osteopatiske teknikker som er skånsomme og passer til alle pasienter.

 

Silje Therese Augeberg
Osteopat BSc D.O MNOF

 

Utdannet osteopat ved høyskolen Kristiania, og er medlem av norsk osteopati forbund (NOF). Osteopatiutdanningen gir dyp og bred forståelse av kroppens funksjon hvor anatomi og fysiologi ligger til grunn. Utdanningen er et 4-årig studieløp, hvor det tredje året avsluttes med en bachelorgrad etterfulgt av et profesjonsår hvor en diplomoppgave (D.O) blir skrevet. Silje eier og driver Holos Osteopati hos Cosmed helsesenter, sammen med Malene V. Kristiansen.

Silje Therese er genuint opptatt av menneskers helse og det å kunne veileder og hjelpe mennesker til en bedre hverdag. Hun har tatt kurs i “The developing osteopathy in paediatrics”, i London. Dette gir henne god kunnskap om svangerskapet og fosterets utvikling. Hun har også kurs innen massasje som dekker de fem klassiske massasjeteknikkene.
Silje Therese behandler mennesker i alle aldre, og behandler alt fra kroniske og akutte muskel- og skjelettplager, kjevesmerter til fordøyelsesplager. Hun skrev sin Bacheloroppgave om irritabel tarmsyndrom (IBS), noe som har gjort henne interessert i å hjelpe mennesker med fordøyelsesplager.

Behandlingen hun gir dreier seg om å samarbeide med pasienten for å oppnå en bedre hverdag. Hun ser pasientene i sin helet, og opparbeider en arbeidsplan sammen med pasienten får å nå pasientens mål. For å oppnå dette legger hun til grunn en god samtale og grundig undersøkelse. Videre vil hun tilpasse en behandlingsplan med pasienten.

Ved siden av sitt arbeid som osteopat tar Silje Therese en mastergrad i «Empowerment og helsefremmende arbeid» som hun vil ta med seg inn i klinikken som et verktøy for bedre å hjelpe sine pasienter. Hun er også et friluftslivmenneske som trives i skog og mark, og benytter mye tid på turer sammen med hunden sin, som hun også er veldig opptatt av.